Forma - stručný popis

Forma se skládá ze dvou hlavních částí a to z hlavy formy a rámu formy. Tvar výsledného výrobku je dán otěrovými plechy v rámu formy a hlava formy lisuje výrobek shora pomocí dusáků.

Tvar výrobku tvoří čelní plechy a příčné plechy, případně dutiny (nemusí být součástí formy) a jsou poskládané v rámu formy.

Prostor určený pro vyplnění betonem, který je okolo dutin a plechů, přesně tvoří tvar výsledného výrobku. 

Hlava formy se skládá z dusáků, kterými se lisuje výrobek a tvoří horní část výrobku. Držáky dusáků, které musí umožnit dusákům projít skrz rám formy. Svařenec fremy držáku dusáků umožňuje uchycení hlavy formy do lisu a propojuje všechny držáky dusáků.

Boky formy a čelní boky formy jsou pomocí zámků vůči sobě v přesné pozici a jsou spojeny pomocí šroubů.

 

Po seřízení vůlí mezi dusáky a plechy, či dutinami se obě části formy propojí pro převoz pomocí převozní fremy. Přesnou pozici mezi hlavou a rámem formy zajišťují středící kolíky. Tato převozní frema není na formě, když je forma v lise, slouží pouze zajištění polohy při převozu.